Výměna a vrácení zboží

To nejdůležitější na začátek, na vrácení zboží - odstoupení od kupní smlouvy, máte dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 14 dní od převzetí zásilky.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu (FOREVER FASTER s.r.o.), u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Do zásilky prosím přiložte vyplněný protokol o zpětném vrácení zboží, který je ke stažení na našem webu, případně ho na vyžádání od nás obdržíte e-mailem.
Náklady na další zaslání vyměněného zboží nese spotřebitel nezávisle na hodnotě zaslaného zboží či předchozí objednávky a to dle platného ceníku dopravy na stránkách www.rockymountain.cz

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy vč. vráceného zboží, a to převodem na bankovní účet kupujícího. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno.

Jak byste měli při vrácení zboží postupovat?

Ať už chcete vrátit peníze, vyměnit velikost nebo byste raději z jakéhokoliv důvodu jiné zboží. U nás je to velmi jednoduché. Připravili jsme pro tento účel jednoduchý formulář - ke stažení zde, který Vás krok za krokem provede vším, co je potřeba vyplnit. Přiložte kopii faktury a společně s nevyhovujícím zbožím zašlete k nám na adresu:  FOREVER FASTER s.r.o., Meziříčská 2313, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Co se bude dít dál?

Bude to rychlovka. Jakmile zboží obdržíme, podíváme se v jakém stavu je vrácené zboží a začneme postupovat dle instrukcí z Vašeho protokolu. Na vyřízení máme sice dle zákona 14 dnů ode dne, kdy k nám Vaše zásilka dorazí, ale skoro určitě vše proběhne rychleji. Dobré účty přece dělají dobré přátele.

Byla-li při nákupu na objednávku započítána sleva, bude rozpočítána také na vrácené zboží.

Vrácené zboží musí být ve skvělé kondici, to znamená: